Verkkoon kirjoittamisen perusteet

Kirjoitustaito on tärkeä osa viestintää verkossa. Vaikka video valtaa alaa, ilman kirjoitustaitoa ei verkossa pärjää.

Verkkoon kirjoittamisen perusteen on erityisesti yhdistystoimijoille suunnattu kurssi. Kurssi toteutetaan verkossa, joten osallistua voi mistä päin Suomea tahansa.

Tavoitteena on kehittää muun muassa valittuun mediaan liittyviä kirjoitustaitoja, omien ajatusten muuttamista kirjalliseen muotoon sekä palautetaitoja. Yksi kurssin teema on vuorovaikutus verkossa.

Osallistujilta ei edellytetä aiempaa tietoa verkon eri osa-alueiden toiminnasta tai laajemmin kirjoittamisesta, mutta ne ovat eduksi.

Kurssista järjestetään kahdessa muodossa:

Yhdistys voi ostaa koko koulutuspaketin omille toimijoilleen jäsenistölleen. Suositus ryhmäkoko on 8 henkeä. Kurssin tehtäviä suunnata jonkun verran organisaation toivomiin aiheisiin. Kysy lisätietoja ja pyydä tarjous kurssin järjestämisestä.

Järjestämme myös kaikille avoimia kursseja. Pääasiallinen kohderyhmä ovat toimijat pienissä organisaatioissa (yhdistykset, yksinyrittäjät jne.), joilla ei ole erillistä viestinnän tai markkinoinnin osastoa. Toimijat voivat olla palkattua henkilökuntaa, luottamustoimijoita tai vapaaehtoisia, jotka tarvitsevat verkkoon kirjoittamisen taitoja.

Seuraava kaikille avoin toteutuskerta on keväällä 2025. Ennakkovaraajille hinta on nyt vain 250 euroa (sis ALV 24%). Ilmoittaudu siis heti!

kuvituskuva Verkkoon kirjoittamisen perusteet

Kurssin rakenne

Kurssi koostuu viidestä moduulista. Ne on suunniteltu suoritettavaksi tietyssä järjestyksessä, koska ne tukevat toisiaan. Moduuleista voi kuitenkin suorittaa vain osan, tai jonkun niistä voi suorittaa eri aikaan, mutta tätä ei suositella.

Kurssin aikataulu suunnitellaan niin, että opiskelijalle jää aikaa oppimistehtävien tekemiseen tekemiseen, koska kurssilaisten oletetaan olevan muutenkin kiireisiä. Koko kurssiin on suunniteltu hieman alle kolme kuukauttam kun työskentelyä on 1-5 tuntia viikossa.

Pakollisia luentokertoja lukuun ottamatta opiskelijat saavat tehdä tehtäviä itsenäiseen tahtiin.

Kurssin sisältö eli moduulit

Yleistä kirjoittamisesta: tekstilajit, saavutettavuus, selkoteksti, aiheet, otsikko, vaikuttava teksti, mistä aloittaa kirjoittaminen

Verkkotekstin erityispiirteet: linkit, aihetunnisteet, kuvat ja videot, emojit

Kirjottaminen ja vuorovaikutus: kommentointi, palaute, kriittinen lukeminen, lähteet

Lyhyemmät tekstit: somepäivitykset, chatviestit, sähköposti

Pitkä teksti: blogiteksti, verkkoartikkeli, uutiskirje, tekstin rakenne

Kurssin aiheet on suunniteltu kattamaan monipuolisesti verkkokirjoittamisen eri osa-alueita. Jokaisesta aiheesta saisi oman kurssinsa, joten aivna kaikkea ei käsitellä kovin syvällisesti.

Ensimmäinen osa Yleistä kirjoittamisesta käy läpi kirjoittamisen perusasioita, kuten aiheiden etsintää ja hyvien otsikoiden etsimistä. Tarkoitus on luoda opiskelijalle valmiudet kaikenlaiseen kirjoittamiseen ja kirjoittamisen aloittamiseen. Moduulissa yhtinä aiheina ovat saavutettavuus ja selkokieli. Niiden periaatteet käydään lyhyesti läpi, ja niitä opiskellaan lisää jokaisen muun aiheen kohdalla koskien juuri sen aiheen ominaisuuksia.

Seuraava moduuli Verkkotekstin erityispiirteet käsittelee linkkejä, aihetunnisteita ja muita verkkotekstissä esiintyviä ominaisuuksia, jotka erottavat sen perinteisistä tekstilajeista. Tämä moduuli toimii pohjana syvemmälle meneviin moduuleihin.

Toinen moduuli, joka rakentaa pohjaa on Kirjoittaminen ja vuorovaikutus. Sen tarkoitus on kehittää opiskelijan medialukutaitoa ja palautetaitoja. Molempia tarvitaan verkkokeskusteluissa, jotta nesujuvat hyvin.

Varsinaisia tekstintuotantotaitoja harjoitellaan kahdessa moduulissa.

Lyhyemmät tekstit keskittyy sosiaaliseen mediaan ja chattailuun. Siellä opitaan myös vaativampien sähköpostien kirjoittamista. Pitkä teksti taas käsittelee pidempiä verkossa esiintyviä tekstejä. Näissä pitää ottaa enemmän huomioon rakennetta ja perinteisemmän tekstin olomuotoja kuin lyhyissä teksteissä.

kuvituskuva Verkkoon kirjoittamisen perusteet

Moduulit sisältävät oppimistehtäviä, jotka pyrkivät olemaan käytännönläheisiä. Jotkut oppimistehtävät ovat suoraan kirjoitusharjoituksia tai siihen verrattavia tehtäviä. Jotkut tehtävät edellyttävät analyysia ja tiedonhakua. Tehtäviä tehdään sekä ryhmissä että yksin. Muutamista tehtävistä myös keskustellaan yhdessä ja annetaan toisille opiskelijoille palautetta. Tarkoituksena on antaa opiskelijoille uusia näkökulmia ja lähestymistapoja.

Opetuksen tarkoitus ei ole pakottaa kaikkia kirjoittamaan samoin, vaan etsimään oma tyylinsä.

 

Kiinnostuitko kurssista? Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisätietoja.

Jos kokonainen kurssi ei tällä kertaa kiinnosta, muista kirjoitusharjoituksemme!

Skip to content